Rozvoj hrubé motoriky u dítěte předškolního a mladšího školního věku 

Lektorka: PaedDr. Lucie Nečasová


Kurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, témata: individualizace vzdělávání, spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků, inkluze, pedagogická diagnostika.

Anotaci kurzu najdete zde


Cena za seminář: 2 300 Kč.

(z uvedené ceny se odvádí DPH 21%)


Termíny a místa konání:


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminář (ne webinář) s praktickou částí. 


Kurz je rozdělen do 4 bloků:

I. blok  8:30 – 10:00

II. blok 10:30 – 12:00

III. blok 13:00 – 14:30

IV. blok 15:00 – 16:30


Kontakt:

PaedDr. Lucie Nečasová, necasova@luzanky.cz,  mob. +420 604 33 11 63