Na diagnostický soubor Klokanův kufr navazuje sada metodických pomůcek Klokanovy kapsy. V šesti kartonových krabicích velikosti deskové hry najdete pomůcky, které přispívají celkovému rozvoji dítěte, jeho technických schopností a logického myšlení v oblasti:1) Poskládej I.

(rozvoj zrakové analýzy a syntézy)

Hra obsahuje 30 dřevěných skládaček uspořádaných podle vývojových posloupností, tedy 10 dělených obrázků psa, motýla a kočky. Jednotlivé skládačky se dělí na 2 až 10 nepravidelných dílů vertikálně, horizontálně a šikmými řezy. Cílem je poskládat díly dohromady podle předlohového obrázku. Hra rozvíjí:2) Poskládej II.

(rozvoj zrakové analýzy a syntézy)

Hra funguje na stejném principu jako část Poskládej I. Liší se v motivech obrázků, zde naleznete vypodobení krokodýla, hada a netopýra. Totožný je i cíl skládačky. Hra rozvíjí:3) Rozlišuj

(rozvoj zrakové diferenciace)

Hra obsahuje 15 sérií, tedy 120 dřevěných obrázků a 2 vkládací desky. Děti podle vzorů vkládají obrázky do desek a učí se rozpoznat detaily, v nichž se obrázky liší. Později poznávají i shodnou či rozdílnou pravolevou polohu obrázků, což je důležitá schopnost pro pozdější správné čtení. Předlohový sešit spolehlivě provází dítě jednotlivými úkoly s narůstající obtížností. Hra rozvíjí:4) Nasměruj

(rozvoj prostorové orientace)

Hra obsahuje 90 dřevěných obrázků, 2 vkládací desky a 3 sešity s předlohami. Je vhodná i pro logopedickou péči. Hra rozvíjí:5) Porovnávej a přiřazuj

(rozvoj matematických představ)

Dvojice her obsahuje 255 kartonových obrázků, 6 karet znázorňujících množství, 1 dřevěnou vkládací desku s 19 destičkami v praktické foliové kapse a 1 sešit s předlohami. Jedná se o nižší úroveň budování matematických představ (navazující úroveň najdete v Klokanově kapse Dopočítej). Hry rozvíjejí:6) Dopočítej

(rozvoj matematických představ)

Hra obsahuje 60 dřevěných obrázků, 1 vkládací desku a 2 sešity s předlohami. Je určena především dětem staršího předškolního věku, při potížích v matematice ji využijí i děti v 1. a 2. třídě základní školy. Jedná se o vyšší úroveň budování matematických představ (nižší úroveň najdete v Klokanově kapse Porovnávej a přiřazuj). Hra rozvíjí:Pro koho

Pomůcky jsou určeny dětem předškolního věku, mohou je ale využít i děti 1. a 2. třídy základní školy. Zpracování pomůcek navazuje na podobu Klokanova kufru a je vhodné pro práci pedagogů, odborných pracovníků i rodičů.


Více informací o Klokanových kapsách najdete v sekci ke stažení

Klokanovy kapsy - práce s dětmi

Klokanovy kapsy - přehled obsahu