V rámci podpory polytechnické výchovy v MŠ jsme vydali dvě publikace:



Sedmero dílen pro mateřské školy

Formát A4, kroužková vazba, 76 stran. Barevné fotografie.


Publikace vznikla v projektu „Skládám, tvořím, myslím“, jehož cílem bylo předat pedagogům mateřských škol teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti polytechnické výchovy. Najdete v ní sedm prakticky zaměřených dílen pro předškolní děti:


„Praktické“ pro nás znamená „vyzkoušené a zažité“. Pedagogové v rámci projektu pracovali s nejrůznějšími materiály: s kovem, keramickou hlínou, papírem, textiliemi, dřevem a přírodninami. Jde tu o poctivou řemeslnost – výsledkem je vždy výrobek, který vznikne po sérii dobře vykonaných úkonů. Sedmero dílen je výsledkem práce osmi lektorek střediska volného času Lužánky v Brně, dílny byly v roce 2014 akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.


Na stránkách publikace najdete vše potřebné k tomu, abyste mohli některý výrobek, jeho část či proces tvorby realizovat i ve vaší mateřské škole. Součástí je i zamyšlení nad bezpečností a pracovním prostředím. Pro zpestření práce uvádějí autorky řadu krátkých her a cvičení, doprovodné básně, ilustrativní pracovní listy a odkazy na literaturu či inspirativní webové stránky.


V textu najdete metodické poznámky, jakou oblast danou aktivitou rozvíjíte či rozvíjet můžete. To zároveň znamená, že pozorováním dítěte při oné činnosti můžete získat cenné údaje o jeho rozvoji a případných stagnacích či opožděních. Můžete zjistit, že dítě nedokáže určit, který kus klacku je delší a který kratší, nebo že i přes správné rozpoznání nepřiřadí adekvátní pojem. Jednou jde o matematické představy, podruhé spíše o vývoj řeči – který ovšem zpětně ovlivní další oblasti. V každém případě „vědět“ je cenné. Na závěr jsme proto coby podpůrný rejstřík zařadili podrobný přehled o vývoji dítěte ve čtyřech oblastech, zpracovaný podle knihy "Diagnostika dítěte předškolního věku".


Katalog pomůcek v mateřských školách

Formát A4, lepená vazba, 190 stran. Barevné fotografie.


V knize najdete popis více než 80 nejrůznějších pomůcek a jejich přínosu pro rozvoj dětí, popřípadě získávání diagnosticky cenných údajů o nich. Autorkami jednotlivých příspěvků je devadesát pedagožek mateřských škol, které se účastnily teoretické části projektu „Skládám, tvořím, myslím“. Katalog tvoří neformální přehled, ukázku pomůcek a her, jaké se používají v mateřských školách v Jihomoravském kraji v roce 2015. Nejedná se o vzorek reprezentativní, jde o pomůcky osvědčené, oblíbené, v několika případech s vlastní invencí vyrobené. Přístupy v jednotlivých mateřských školách se liší, katalog je výsledkem kolektivní práce a věříme, že bude pro čtenáře inspirativní.


Pomůcky jsou pro lepší orientaci rozděleny do šesti kategorií:



Jednotlivé typy pomůcek jsou zastoupeny nerovnoměrně, nečiníme si nárok na úplný popis a vyčerpání žádné kategorie. Zvolené dělení je samozřejmě umělé, mnohé pomůcky patří do více kategorií současně a v několika případech bylo náročné je vůbec přiřadit. Předkládáme tedy kategorie coby širokou paletu typů a způsobů, jak o hračkách v mateřské škole uvažovat – například při zvažování jejich nákupu.


Publikace k Polytechnické výchově